Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. N. Romijn
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 14 - juli - 2000 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In een loodsbedrijf vindt een arbeidsongeval plaats. De Arbeidsinspectie (AI) constateert dat het slachtoffer tijdens het meerijden op een vorkheftruck er vanaf gevallen is. De AI legt de werkgever een boete op, omdat de werkgever onvoldoende toezicht heeft gehouden waardoor het ongeval heeft kunnen plaatsvinden en ook omdat de werkgever het ongeval niet onverwijld (onmiddellijk) bij de AI heeft gemeld. Het bedrijf maakt hiertegen bezwaar bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Minister verklaart het bezwaar in haar beschikking van 14 juli 2000 ongegrond.

Stagiair valt tijdens het meerijden van vorkheftruck

Feiten

Op 16 november 1999

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren