Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: G.S. de Haas
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Rotterdam 11 - december - 2007 JAR 2008, 66

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een inmiddels 45 jaar oude werkneemster met een tijdelijk arbeidscontract van een jaar heeft er problemen mee dat haar collega's roken. Zij heeft zich in verband met klachten door sigarettenrook ziek gemeld. De werkgever vindt dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid verzoekt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Die wijst het verzoek af, mede omdat zij nimmer op haar functioneren is aangesproken. De werkneemster blijft gewoon in dienst.

Werkneemster dwingt rookvrije werkplek af

BW7

Feiten

Een werkgever verzoekt bij de rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werkneemster. De vrouw werkt sinds september 2007 op basis van een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren