Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Zaandam 26 - juli - 2007 LJN BA9998

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkneemster werkt bij een zorgstichting als zij arbeidsongeschikt wordt. De bedrijfsarts acht haar tot twee maal toe wel arbeidsgeschikt maar de werkneemster gaat niet aan het werk. Een second opinion van het UWV wijst uit dat het om een psychische aandoening gaat en de UWV-arts acht de werkneemster arbeidsongeschikt. Desondanks stopt de werkgever de loondoorbetaling. De vordering van de werkneemster tot doorbetaling van het loon wordt door de rechter toegewezen, mede omdat een plan van aanpak voor een mogelijke reintegratie ontbreekt.

Werkgever kan niet alleen op oordeel bedrijfsarts afgaan

BW7

Feiten

Een vrouw werkt vanaf maart 2006 (op tijdelijke

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren