Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, 8 juli 2015 - Zaak/rolnummer 201410497/1/A3 - ECLI:NL:RVS:2015:2136

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Op het bovenste werkbordes van een rolsteiger ontbreekt een tussenleuning. Omdat het valgevaar niet afdoende is tegengegaan, volgt een forse boete. Die wordt door de rechtbank teruggebracht tot één derde. De Raad van State gaat daarin mee, omdat de Raad de matigingsgronden van de Beleidsregel Boeteoplegging nog steeds strijdig acht met het evenredigheidsbeginsel.

Boete wegens onveilige rolsteiger

Artikel 3.16 Arbeidsomstandighedenbesluit

Beleidsregel Boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving

Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, 8 juli 2015 - Zaak/rolnummer 201410497/1/A3 - ECLI:NL:RVS:2015:2136

Feiten

Op 30 mei 2013 ziet een arbeidsinspecteur van de Inspectie SZW een rolsteiger tegen een gevel staan waarop twee mannen schilderwerk uitvoeren. De bovenste werkvloer,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren