Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: D.J. van Laren
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hof 's-Gravenhage 3 - april - 1997 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een dakdekker valt door een gat in het dak. Zijn werkgever gaat failliet, reden om de hoofd- en de onderaannemer aansprakelijk te stellen voor de uit het ongeval voortvloeiende schade. De Rechtbank wijst de vordering af, maar het Hof oordeelt op 3 april 1997 dat de hoofdaannemer aansprakelijk is, omdat hij het hele werk had aangenomen en de werkzaamheden aan het dak onder zijn verantwoordelijkheid werden verricht. De onderaannemer ontspringt de dans, omdat hij de daadwerkelijke uitvoering van de dakbedekkingswerkzaamheden had uitbesteed aan de werkgever van de dakdekker en slechts materialen leverde en met de bouw als zodanig geen bemoeienis

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren