Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: HR, 10 september 2010 (08/04220) — LJN BM7041, JAR 2010/253

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werknemer heeft vanaf omstreeks 1992 RSI-achtige klachten, waarvoor hij in 2000 voor het eerst uitvalt. Hij stelt zijn werkgever 26 oktober 2005 aansprakelijk. Die beroept zich op verjaring. De kantonrechter verwerpt dit beroep, maar het gerechtshof is van oordeel dat de verjaringstermijn al vóór 26 oktober 2000 is gaan lopen en wijst de vordering af. De Hoge Raad bekrachtigt het arrest van het hof.

Verjaringstermijn RSI-claim

Artikel 3:310 en 7:658 Burgerlijk Wetboek

Feiten

Een werknemer werkt ruim 25 jaar als boekhouder en later als hoofd afdeling financiële administratie bij een wereldwijd opererende liefdadigheidsinstelling. Vanaf begin 1992 heeft hij klachten

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren