Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hoge Raad 22 - november - 1996 NJB 1996, 143

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In opdracht van A. heeft B. werkzaamheden verricht aan het woonhuis van A. Aan B. is door het bedrijf van de vader van A. een tweedelige ladder in bruikleen ter beschikking gesteld. Deze ladder vertoonde echter een gebrek, waardoor een ongeval heeft plaatsgevonden, waarbij B. zijn beide hielbenen heeft gebroken. B. heeft de vader van A. aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade. Zijn vordering wordt door de Hoge Raad in een arrest van 22 november 1996 echter verworpen; A. sr. kende het gebrek namelijk niet.

In bruikleen gegeven gebrekkige ladder veroorzaakt ongeval

Feiten

Op 2 mei 1986 heeft

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren