Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Kluwer
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Beschikking van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 17 - april - 1996

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Productieproces is schadelijk voor de gezondheid

Een werkgever exploiteert een fabriek waarin kleding wordt geflockt. Flocken is het aanbrengen van een textielvezel met behulp van lijm op een kledingstuk. Tijdens controlebezoeken in augustus 1994 en januari 1995 van de Arbeidsinspectie aan de fabriek, is gebleken dat de eerder in 1992 en 1993 door de Arbeidsinspectie (AI) geconstateerde tekortkomingen, niet zijn opgeheven. De tekortkomingen zijn dat tijdens het flocken veel katoenstof (flockvezels) vrijkomt, dat niet wordt afgezogen of weggeventileerd en dat bij het te drogen hangen van met flockvezel behandelde kleding niet aangehecht vezelmateriaal vrijkomt, dat niet wordt afgezogen of weggeventileerd.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren