Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

 • Informatiesoort: Geen
 • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
 • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Definities hoofdbescherming

Industriële veiligheidshelmen

Hoofdbeschermingsmiddelen kunnen worden ingedeeld in twee groepen, namelijk in industriële veiligheidshelmen en andere hoofdbedekkingsmiddelen.

Een industriële veiligheidshelm is een persoonlijk beschermingsmiddel dat het hoofd moet beschermen tegen een groot aantal gevaren (zie Gevaarsoort, oorzaak en beschermingsmiddel). Deze gevaren kunnen alleen of in verschillende combinaties voorkomen.

De diverse soorten gevaren kunnen onder andere zijn:

 • botsing/stoten/schampen;

 • indringing;

 • spatten van gesmolten metaal of chemicaliën;

 • koude/hitte;

 • scalperen;

 • verbranding;

 • verontreiniging;

 • elektrische stroomdoorgang.

In Tabel Checklist gevaarsoort, oorzaak en beschermingsmiddel is een totaaloverzicht gegeven van de gevaarsoorten, de oorzaak van het gevaar en de geschikte hoofdbeschermingsmiddelen om de verschillende gevaarsoorten af te wenden.

Figuur Industriële veiligheidshelm met geïntegreerde gehoorbescherming

afbeelding

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren