Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak 29 november 2017, zaak/rolnummer 201604735/1/A3, ECLI:NL:RVS:2017:3265

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Werknemers van een aannemer komen bij een renovatie onverwacht in aanraking met asbesthoudende panelen. De minister van SZW legt een forse boete op wegens overtreding van de Arbowetgeving. De rechtbank vermindert het boetebedrag. In hoger beroep van de minister oordeelt de Raad van State dat de rechtbank onvoldoende heeft gemotiveerd dat de financiële situatie van de aannemer zo ernstig was, dat de boete gematigd moest worden.

Verlaging boetebedrag onvoldoende gemotiveerd

Artikel 5:46 Algemene wet bestuursrecht

Artikel 16, 20 en 33 Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 4.45, 4.47c, 4.48a, 4.50, 4.54a, 4.54b, 4.54d Arbeidsomstandighedenbesluit

Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak 29 november 2017, zaak/rolnummer

201604735/1/A3, ECLI:NL:RVS:2017:3265

Feiten

Eind januari

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren