Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een herbestratingsproject wordt door de Inspectie SZW stilgelegd omdat dit niet machinaal gebeurt. De werkgever krijgt echter in hoogste instantie gelijk omdat figuratieve bestrating volgens de CROW publicatie 282 hiervan is uitgezonderd.

Figuratieve bestrating hoeft niet machinaal

Feiten

In mei 2011 legt de Arbeidsinspectie een bestratingsproject stil en stelt de wegenbouwer op grond van artikel 27 Arbowet de eis, het project verder machinaal te bestraten. Dit wegens te zware fysieke belasting van de werknemers van de wegenbouwer. Bezwaar wordt verworpen, maar beroep bij de rechtbank slaagt. Nu tekent

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren