Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. drs. M.Y.H.G. Erkens
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Hoge Raad 3 - december - 2004 JAR 2005, 30

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

In een uitspraak van 3 december 2004 (JAR 2005, 30) oordeelde de Hoge Raad dat voor het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding van artikel 7:681 BW bij kennelijk onredelijk ontslag alle omstandigheden van het geval relevant zijn.

Schadevergoeding op grond van kennelijk onredelijk ontslag

Feiten

De werknemer is op 10 mei 1971 in dienst getreden bij de werkgever in de functie van magazijnbeheerder. Hij heeft zich op 2 maart 1998 ziek gemeld. Aan de werkgever is op 30 mei 2000 door de RDA een ontslagvergunning verleend, waarop bij brief van 23 juni 2000 de arbeidsovereenkomst met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren