Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. D.J.H. Ruijzendaal
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Centrale Raad van Beroep 18 - november - 2009 LJN BK3708

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werkgever krijgt na de wachttijd van 2 jaar een loonsanctie opgelegd van maximaal 52 weken omdat hij onvoldoende re-integratie inspanningen heeft verricht. Omdat er in de eigen organisatie onvoldoende mogelijkheden waren, had hij moeten proberen de werkneemster te re-integreren via een andere werkgever (tweede spoor). Het beroep van de werkgever wordt door de rechtbank gehonoreerd, waarop het UWV hoger beroep aantekent. De Centrale Raad van Beroep oordeelt vervolgens dat de sanctie van het UWV gehandhaafd kan blijven. Zowel de werkgever als de werknemer moeten samen zowel de interne als de externe arbeidsmogelijkheden onderzoeken. Het (in dit geval) geringe aantal

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren