Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Dordrecht 1 - april - 2004

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een aannemer beschadigt bij het bouwrijp maken van een terrein een daar al gelegde gasleiding. Het gasbedrijf stelt hem aansprakelijk voor de schade. Uit onderzoek blijkt, dat de juiste tekening, met daarop de plaats van de leiding, pas na het voorval door het gasbedrijf is overhandigd. De aannemer gaat daarom vrijuit.

Aannemer niet aansprakelijk voor schade aan gasleiding

Feiten

Een aannemer moet met het oog op een nieuw te bouwen woonwijk de grond bouwrijp maken. Hij gaat om het aanleggen van hoofd- en straatriolering en de daarboven gelegen bouwwegen. Hij heeft vooraf een KLIC-melding gedaan. (KLIC staat voor

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren