Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. D. Stojkovic
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 17 december 2014

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Twee werknemers zijn bezig met het legen van een afvalcontainer in de laadbak van een vuilnisauto. Tijdens het bedienen van het beladingssysteem van de laadbak raakt een werknemer bekneld tussen de opneemarm van het beladingssysteem en de afvalcontainer. Deze beknelling leidt tot ernstig blijvend letsel, bestaande uit een geamputeerd vingerkootje aan de rechterhand. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid legt de werkgever een boete op van € 28.800 op.

Onjuiste grondslag voor boeteoplegging

Artikel 7.4, derde lid Arbeidsomstandighedenbesluit

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 17 december 2014

Feiten

Twee werknemers van een gemeente zijn bezig met het legen van een

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren