Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. A.L. Gleusteen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 13 - juni - 2002 USZ 2002, 211

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Het UWV is bij de dagloonvaststelling uitgegaan van het loon dat de werknemer verdiende op moment van zijn uitval. De CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (hierna: de CAO) bepaalt het volgende: een werknemer wordt bij indiensttreding ingeschaald in de functieloonschaal, op de trede die overeenkomt met het aantal onafgebroken ervaringsjaren direct voorafgaand aan de indiensttreding. Met ervaringsjaren wordt bedoeld het aantal jaren dat de werknemer dezelfde of soortgelijke functie heeft bekleed, zowel in deze als in andere bedrijfstakken. Bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren blijven volgens de CAO onderbrekingen van minder

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren