Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. J.P. Laemers
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 9 - mei - 2001 (niet gepubliceerd).

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een groot, landelijk opererend, afvalinzamelings- en verwerkingsbedrijf neemt een afvalsorteercentrum over van een noodlijdende collega. Op één dag vinden twee ongevallen plaats. In het ene geval wordt een werknemer aangereden door een mobiele kraan, terwijl in het andere geval een werknemer bekneld raakt tussen transportrollen. Beiden worden met verwondingen in een ziekenhuis opgenomen. De Arbeidsinspectie legt de werkgever voor beide gevallen een bestuurlijke boete op van respectievelijke ƒ 8.000,- en ƒ 15.000,-. De werkgever is het daarmee niet eens en stelt in de bezwaarprocedure onder meer dat de werknemers in strijd met hun instructies hebben gehandeld. Bovendien is onvoldoende rekening gehouden met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren