Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Oost Brabant, zp. ’s-Hertogenbosch, 27 november 2017, zaak/rolnummer C/01/326110 / KG ZA 17-603, ECLI:NL:RBOBR:2017:6235

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkgever heeft niet de juiste PBM beschikbaar gesteld aan een van zijn werknemers. Er is bij het reinigen van een installatie een halfgelaatsmasker verstrekt, terwijl volgens de vergunning en het productinformatieblad van het gebruikte reinigingsmiddel een volgelaatmasker nodig was. De werknemer raakt grotendeels blijvend arbeidsongeschikt en vraagt een voorschot op de schadevergoeding. De rechter komt tot het oordeel dat de werkgever door het verstrekken van onjuiste beschermingsmiddelen zijn zorgplicht heeft geschonden.

Onjuist PBM gebruikt, werkgever aansprakelijk

Artikel 21 Verordening (EU) No. 1215/2012 Artikel 8 Rome-I Verordening Artikel 1019c Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek Artikel 1 en 9 Arbeidsomstandighedenwet Rechtbank Oost

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren