Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. G.S. de Haas
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Utrecht 19 - november - 2008 LJN BG8854

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkneemster bij een computerbedrijf werkt raakt arbeidsongeschikt wegens RSI-klachten. Na haar ontslag stelt zij de werkgever aansprakelijk voor de schade die zij lijdt. De kantonrechter te Utrecht stelt haar in het gelijk en wijst een bedrag aan schadevergoeding toe.

Werkgever aansprakelijk voor RSI-schade

BW7

Feiten

Een werkneemster werkt sinds januari 1995 als product sales representative bij een softwarebedrijf. Het bedrijf streeft naar een papierloos kantoor en de werkneemster zit dagelijks meerdere uren achter het beeldscherm. Bij bezoek aan cliënten en bij (over)werk thuis gebruikt zij een door de werkgever beschikbaar gestelde laptop. Eind 1997 krijgt zij klachten in haar

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren