Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een valkenier glijdt uit in een volière door een combinatie van glad beton, nattigheid en vogelpoep en loopt daarbij letsel op. De werkgever wordt wegens schending van de zorgplicht aansprakelijk gehouden voor de schade die de werknemer als gevolg van het arbeidsongeval heeft geleden of nog zal lijden.

Gevallen valkenier

Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek

Kantonrechter Tilburg, 18 augustus 2014 - 3008384-OV-14-3167 - ECLI:NL:RBZWB:2014:5966

Feiten

Een evenementenbureau verzorgt in opdracht van de Efteling een show waarbij acteurs, paarden, uilen en valken worden ingezet. In totaal worden 65 mensen ingehuurd, waaronder een valkenier. Tussen de valkenier en het evenementenbureau (verder: de werkgever) is

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren