Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. D.J.H. Ruijzendaal
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Zwolle 7 - juni - 2006 LJN AX8686

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Als een chauffeur, werkzaam bij een transportbedrijf voor geld en waardevolle voorwerpen, voor de zoveelste keer de veiligheidsvoorschriften overtreedt, is voor zijn werkgever de maat vol: hij schorst de werknemer met onmiddellijke ingang en vraagt bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter te Zwolle oordeelt op 7 juni 2006 dat er sprake is van een onherstelbare vertrouwensbreuk, die een ontbinding rechtvaardigt. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden zonder ontslagvergoeding, omdat de ontbindingsgrond aan de werknemer valt te wijten.

Ontslag wegens herhaald overtreden veiligheidsvoorschriften

BW7

Feiten

Een werknemer werkt als chauffeur bij een onderneming die geld en waardevolle voorwerpen transporteert.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren