Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. F.W. de Nereé tot Babberich
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Amsterdam 15 - oktober - 2004 JAR 2005, 35

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Op 15 oktober 2004 wijst de Kantonrechter te Amsterdam een verzoek van een werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een klokkenluidende werknemer af. De kantonrechter stelt dat de klokkenluidende werknemer in een conflict van plichten terecht komt. Enerzijds een verplichting tot geheimhouding en anderzijds een wettelijke meldingsplicht. De kantonrechter oordeelt dat de klokkenluidende werknemer een juiste belangenafweging maakt. De kantonrechter acht geen redenen aanwezig om de arbeidsovereenkomst met de klokkenluidende werknemer te beëindigen.

Bescherming klokkenluider

Feiten

Een werknemer is sinds 1 april 2003 in het ziekenhuis van de werkgever werkzaam als onderzoeksassistent. De Medisch ethische commissie van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren