Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Categorie-indeling persoonlijke beschermingsmiddelen

In artikel 8 Europese Richtlijn 89/686/EEG zijn de persoonlijke beschermingsmiddelen, die onder het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, in drie categorieën ingedeeld, te weten I (eenvoudig), II en III (complex). Aan deze categorie-indeling zijn ook conformiteitbeoordelingsprocedures verbonden.

Het is bedoeld ter verduidelijking van de in artikel 8 van de richtlijn bedoelde categorieën en betreft een precisering van:

  • de categorie waarin het pbm is ingedeeld (zie Overzicht categorieën);

  • de pbm'en die niet onder de richtlijn vallen.

De conformiteitbeoordelingsprocedures voor de verschillende categorieën zijn:

    voor categorie I (zie ook Categorie I): de verklaring van overeenstemming van de fabrikant, uitsluitend onder

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren