Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Drie Europese Richtlijnen

Actueel op dit moment zijn drie Europese Richtlijnen voor dit type van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De richtlijn 89/686/EEG die fundamentele eisen stelt bij het in het verkeer brengen van PBM’en heeft een overgangsperiode die eindigde in juli 1995. Vanaf deze datum mogen er alleen PBM’en op de markt gebracht worden die voorzien zijn van een CE-markering. Geharmoniseerde Europese normen (EN) spelen bij de conformiteitverklaring, wat een onderdeel is van voornoemde richtlijn, een belangrijke rol.

Daarnaast is er de richtlijn 89/656/EEG, die sinds 1 januari 1993 van kracht is, die eisen stelt aan het gebruik van PBM’en op de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren