Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Breda 21 - juli - 2004 JAR 2004, 209

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een ondernemer legt aan de ondernemingsraad (OR) zijn voorgenomen besluit voor een zomerdienstregeling ter instemming voor. De OR stemt niet in met het besluit. De ondernemer voert de nieuwe werktijdregeling toch in. De OR vraagt in kort geding aan de Kantonrechter te Breda de ondernemer te verbieden om uitvoering te geven aan het besluit. Op 21 juli 2004 wijst de Kantonrechter de vordering van de OR af. Er is een te geringe schending van de cao.

OR weigert instemming zomerdienstregeling

Feiten

Een ondernemer houdt een onderneming in stand die zich toelegt op het verzorgen - op basis van

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren