Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Nijmegen 9 - december - 2009 BK9303

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Deze zaak gaat over conflicterende meningen van de behandelend psychiater en huisarts van een arbeidsongeschikte werknemer en de bedrijfs- en verzekeringsarts. De kantonrechter laat de mening van de laatste twee artsen zwaarder wegen. Het niet meewerken aan zijn re-integratie en het weigeren om passende werkzaamheden te verrichten, komt de werknemer daarom duur te staan. Nadat de werkgever een loonsanctie heeft toegepast (stopzetten van de doorbetaling van het salaris), vraagt hij ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter aan. Op 9 december 2009 wijst de kantonrechter dit verzoek toe, zonder toekenning van een vergoeding wegens volharding in de weigering mee te werken aan

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren