Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. I.J.A. Tax
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Rotterdam 27 - november - 2002 JAR 2003, 6

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkgever staakt de loondoorbetaling aan een werknemer nadat hij zich niet conform de in het bedrijf geldende regels ziek meldt. De kantonrechter te Rotterdam oordeelt op 27 november 2002 dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer voor rekening en risico komt van de werkgever. Staking van de loondoorbetaling is op grond van artikel 7:628 Burgerlijk Wetboek gerechtvaardigd.

Vermoeden van seksuele intimidatie: doorbetaling loon

Feiten

De werknemer treedt op 17 mei 2002 voor de duur van zes maanden in dienst bij de werkgever als administratief medewerker. Op 17 juni 2002 meldt de werknemer zich ziek. Hij meldt zich na

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren