Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Wetgeving gehoorbescherming

De wettelijke regels voor gehoorbescherming zijn vastgelegd in artikel 6.8 Arbobesluit.

Als niet kan worden voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan een equivalent geluidsniveau (zie Equivalent geluidsniveau) van 80 dB(A) of hoger, moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren