Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 22-08-2018
  • Taakgebieden: Veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Categorie-indeling veiligheidsschoenen

Afhankelijk van het te keren gevaar, worden persoonlijke beschermingsmiddelen, in dit geval schoeisel, die ontworpen zijn om tegen dat gevaar bescherming te bieden, onderverdeeld in drie categorieën (zie ook Categorie-indeling persoonlijke beschermingsmiddelen). Oplopend moet een zwaardere CE-conformiteitsbeoordelingsprocedure worden doorlopen, een en ander op basis van artikel 8 Europese Richtlijn 89/686/EEG.

Categorie 1

Het betreft hier alleen schoeisel van eenvoudig ontwerp, waarvan de ontwerper aanneemt dat de gebruiker zelf in staat is zich een oordeel te vormen over de doeltreffendheid waarmee dit schoeisel bescherming biedt tegen ‘zeer geringe risico's’ waarvan het effect, wanneer het gradueel is, tijdig kan worden

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren