Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Sittard 5 - september - 2001 JAR 2001, 209

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
De werkgever moet op grond van art. 7:629 Burgerlijk Wetboek (BW) bij ziekte ten minste 70% van het vaste loon doorbetalen. In de arbeidsovereenkomst kan een hogere doorbetalingsplicht overeengekomen zijn. Als een werknemer niet (alleen) een vast loon in geld verdient, verwijst art. 629 naar het derde lid van art. 628, waarin staat dat in dat geval als loon wordt beschouwd het gemiddelde loon dat de werknemer had kunnen verdienen als hij had kunnen werken. In een uitspraak van 5 september 2001 oordeelt de kantonrechter te Sittard dat een werkgever die bij vergissing gedurende 10 maanden 100% van het loon doorbetaalt,

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren