Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Arbowetgeving

In de arbowetgeving vormt artikel 8.4 Arbobesluit de basis voor het gebruik van veiligheids- en gezondheidssignalering. De wetgeving en normen zijn afgeleid van de Europese regelgeving (Richtlijn 92/58/EEG betreffende minimum voorschriften voor veiligheids- en/of gezondheidssignalering op het werk).

Naast de borden staan ook akoestische signalen, lichtsignalen en hand-arm signalen bij hijswerkzaamheden in deze richtlijn beschreven. De arboregelgeving op dit gebied is dus geen specifieke ‘Nederlandse kop’ en sluit dus aan bij signalering in andere Europese landen (zie Overzicht signaleringsborden).

In de arbowetgeving wordt van een werkgever verlangd dat er een doeltreffende veiligheids- en gezondheidssignalering aanwezig is ter voorkoming of

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren