Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mevr. Mr. I. Guffens-Faber
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 17 - juli - 2009 Niet gepubliceerd

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer valt van het bovendek van een autotransporter als de paal waaraan de valbeveiliging is bevestigd, door corrosie afbreekt. De boete die de werkgever krijgt opgelegd, omdat het valgevaar niet voldoende was tegengegaan, wordt met tweederde gematigd. De werkgever heeft aangetoond dat hij de autotransporter regelmatig controleert en onderhoudt, en dat de werknemers goed worden geïnstrueerd. In bezwaar wordt ook het resterende deel van de boete kwijtgescholden, omdat de minister van SZW tot de conclusie komt, dat de werkgever bovendien voldoende toezicht houdt op de naleving van de instructies. Hij heeft alles gedaan wat van een werkgever verwacht mag

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren