Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: Mr. M. Karkich
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank Noord-Holland 8 februari 2018, zaaknummer: HAA 16/4053, ECLI:NL:RBNHO:2018:1509

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Het slachtoffer verrichtte werkzaamheden aan een besturingskast. Deze instabiel geplaatste kast viel om en het slachtoffer raakte in en onder de omgevallen besturingskast bekneld. Ten gevolge van dit arbeidsongeval heeft het slachtoffer letsel opgelopen, waarvoor hij in het ziekenhuis is opgenomen. De werkgever krijgt van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de Minister) een boete van € 21.600,-. Het bezwaar van de werkgever wordt ongegrond verklaard. De werkgever stelt hiertegen beroep in, dat door de rechtbank ook ongegrond wordt verklaard.

Algemene omschrijving van het risico (vaak) niet voldoende

Artikel 3.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren