Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Geen
  • Auteur: P.J. Ladage
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Taakgebieden: Sociale veiligheid

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Hulpmiddelen bij het beoordelen van gevaren

Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld om de blootstelling van werknemers aan gevaren beter inzichtelijk te maken. Wij noemen hier een aantal van deze instrumenten. Nadere informatie over deze instrumenten is te vinden op www.arboportaal.nl.

Pimex

PIMEX (Picture Mix Exposure) is een instrument waarmee blootstelling aan gevaarlijke stoffen, straling, geluid en fysieke belasting kan worden gevisualiseerd. In de PIMEX films wordt de werksituatie en de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in één beeld zichtbaar gemaakt. De films geven de blootstelling bij een onjuiste en juiste werkmethode. Hierdoor kan men het effect van wijzigingen in werkmethoden en

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren