Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter 's-Hertogenbosch, 22 december 2011, zaak/rolnummer 782542, LJN BV2279

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een werkneemster is wegens medische redenen niet in staat om het toilet en de kantine op de eerste verdieping te bereiken. De werkgever heeft allerlei bezwaren tegen het monteren van een traplift. Volgens de rechter heeft de werkgever niet als goed werkgever gehandeld door geen onderzoek te doen naar plaatsen van een traplift. Hij krijgt opdracht dit alsnog te doen.

Dure traplift?

artikel 2 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte; artikel 4 Arbeidsomstandighedenwet

De feiten

Een thans 47-jarige vrouw werkt al tien jaar als caissière bij een supermarkt met een dienstverband van zestien uur per week als

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren