Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Amsterdam 21 - april - 2006 JAR 2006/142, EA-06-1205

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een secretaresse werkt nog niet zo lang bij een klein bedrijf als er een arbeidsconflict ontstaat. De werkneemster blijft thuis en de arbo-arts adviseert tot mediation. De werkgever dient echter een verzoek in tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Omdat de goede verstandhouding, nodig voor een verdere samenwerking, is komen te ontbreken, kent de kantonrechter te Amsterdam op 21 april 2006 dit verzoek toe, onder toekenning van een ruime vergoeding aan de werkneemster.

Advies van arbo-arts voor mediation is niet verplichtend

BW7

Feiten

Een 39 jaar oude werkneemster werkt sinds januari 2005 als secretaresse bij een bedrijf dat is gespecialiseerd in

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren