Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. drs. P. Maarsen
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Rechtbank 's-Gravenhage 19 - januari - 2000 TAR 2000, 55.

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

De Rechtbank te Den Haag heeft op 19 januari 2000 de volledige aansprakelijkheid voor een oogaandoening bij een werkneemster afwezen. Zij werkte als analist in een ziekenhuis al jaren met gevaarlijke stoffen en heeft een steeds ernstiger wordende oogaandoening ontwikkeld. De Rechtbank is echter van mening dat er geen verband bestaat met de uitgeoefende werkzaamheden, omdat is gebleken dat de vrouw ook aan een zeldzame oogziekte lijdt. Verder is er ook geen sprake van een dienstongeval, nu de toepasselijke rechtspositieregeling alleen aanspraak op schadevergoeding geeft bij 'echte' ongevallen.

Geen dienstongeval en dus geen schadevergoeding

Feiten

Een 45-jarige werkneemster is op

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren