Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. ing. R.O.B. Poort
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Raad van State, afd. Bestuursrechtspraak, 18 juni 2014 201304529/1/A3 ECLI:NL:RVS:2014:2185

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Een monteur komt bij de aanleg van een wandcontactdoos voor een koelkast ongewild in aanraking met spanningvoerende delen van de naastgelegen wandcontactdoos van de vaatwasser. Die was niet stroomloos gemaakt. De staatssecretaris legt de werkgever een bestuurlijke boete van € 8.100 op wegens overtreding van artikel 16, tiende lid, Arbowet, in combinatie met artikel 3.5, derde lid, Arbobesluit. Bezwaar en beroep ven de werkgever tegen deze boete zijn vergeefs, maar in hoger beroep vermindert de Raad van State deze de boete met 10% op grond van het evenredigheidsbeginsel.

Wandcontactdoos niet spanningsvrij gemaakt

Artikel 16, lid 10 Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 3.5, derde

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren