Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. E.J. Kronenburg-Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: CRvB 6 - oktober - 2004 USZ 2004, 335

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Als een werknemer bij ziekte naast recht op loondoorbetaling ook aanspraak heeft op ziekengeld van het UWV, moet de werkgever uiterlijk op de vierde ziektedag melding doen bij het UWV. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die als arbeidsgehandicapte in dienst zijn gekomen, en voor vrouwen die arbeidsongeschikt raken als gevolg van zwangerschapsklachten.

In een uitspraak van 6 oktober 2004 oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat het UWV terecht ziekengeld weigert tot de dag waarop (te laat) aangifte van ziekte werd gedaan. Dat het in dit geval de enige werkneemster van BV X betreft, doet daaraan niet af.

Te late ziekte-aangifte

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren