Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr J.P. Laemers
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Economische Politierechter Leeuwarden 10 - februari - 2000 (niet gepubliceerd)

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
In een school voor voortgezet onderwijs overkomt een leerling een ongeval doordat een los opgestelde zetbank onvoldoende stabiel blijkt te zijn. Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat het arbeidsmiddel niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet, onder andere doordat wijzigingen in de constructie zijn aangebracht en het werktuig niet goed was ingesteld. Bovendien bleek de betreffende vakleerkracht onvoldoende van het betreffende arbeidsmiddel af te weten, doordat verzuimd was haar daartoe een adequate opleiding te geven. De Economische Politierechter te Leeuwarden tilt aan dat laatste het zwaarst en legt op 10 februari 2000 het schoolbestuur een boete van ƒ 750,-

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren