Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: Mr. P. Willems
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Kantonrechter Zwolle 29 - juni - 2010 LJN BM9430 Prg 2010, 176

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
Een werknemer meldt zich ziek naar aanleiding van een conflict over de beëindiging van het dienstverband. Tijdens de daarop volgende loonvorderingsprocedure oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer arbeidsongeschikt is op medische gronden maar dat hij wel in staat is om passende werkzaamheden te verrichten. Het arbeidsconflict zorgt echter voor een toename van de klachten en beperkingen zodat de bedrijfsarts stelt dat werkgever en werknemer eerst met elkaar in gesprek moeten om het conflict op te lossen en zo nodig mediation moeten overwegen. Nadat een gesprek niet tot een oplossing leidt, staakt de werkgever de loonbetaling omdat de werknemer de passende

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren