Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

PBM Gids

  • Informatiesoort: Adviezen
  • Auteur: mr. L.M. Schuurs
  • Bijgewerkt tot: 11-03-2019
  • Instantienaam: Ktr. Sittard 5 - september - 2001 JAR 2001, 209

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel
De werknemer is sinds maart 1999 arbeidsongeschikt. Tot en met december 1999 heeft de werkgever 100% van het salaris doorbetaald, terwijl tussen partijen was overeengekomen dat in geval van ziekte 70% van het salaris zou worden doorbetaald. De Kantonrechter te Sittard oordeelde op 5 september 2001 dat een werknemer die gedurende langere tijd per vergissing zijn volledige loon krijgt doorbetaald, erop kan en mag vertrouwen dat de werkgever ook daarna het volle loon blijft betalen, ook al is er contractueel 70% afgesproken. Dit is anders als de werkgever duidelijk aangeeft dat hij zich heeft vergist. In dat geval mag de

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren